PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:22:59 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:22:52 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
3Khách vãng lai08:22:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai08:22:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai08:22:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai08:22:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai08:22:36 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai08:22:32 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai08:20:04 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai08:10:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai08:09:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
12Khách vãng lai08:09:27 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai07:48:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai07:44:16 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai07:42:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai07:41:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10524
17Khách vãng lai07:12:02 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai07:05:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
19Khách vãng lai07:00:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13226
20Khách vãng lai06:47:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
21Khách vãng lai06:47:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
22Khách vãng lai06:47:16 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai06:23:18 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai06:22:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai06:19:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
26Khách vãng lai06:19:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
27Khách vãng lai06:18:59 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
28Khách vãng lai06:18:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
29Khách vãng lai06:18:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
30Khách vãng lai06:18:50 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
31Khách vãng lai06:18:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
32Khách vãng lai06:18:41 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
33Khách vãng lai06:18:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai06:18:39 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai06:18:36 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
36Khách vãng lai06:18:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/video.aspx
37Khách vãng lai06:18:34 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
38Khách vãng lai06:18:33 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
39Khách vãng lai06:18:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
40Khách vãng lai06:18:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10648
41Khách vãng lai06:18:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
42Khách vãng lai06:18:28 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
43Khách vãng lai06:18:26 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
44Khách vãng lai06:18:23 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai06:18:20 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai06:08:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai06:08:42 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
48Khách vãng lai06:08:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai06:06:42 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai05:48:27 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKCD-00130
51Khách vãng lai05:41:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10536
52Khách vãng lai05:21:37 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
53Khách vãng lai04:43:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10613
54Khách vãng lai04:19:52 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai04:16:27 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10631
56Khách vãng lai04:12:04 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=488
57Khách vãng lai04:10:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai03:47:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
59Khách vãng lai03:37:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai03:10:24 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai02:59:33 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00337
62Khách vãng lai02:42:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
63Khách vãng lai02:41:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
64Khách vãng lai02:30:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
65Khách vãng lai02:18:39 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=508
66Khách vãng lai01:45:25 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
67Khách vãng lai01:37:55 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
68Khách vãng lai01:11:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9316
69Khách vãng lai00:45:21 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai00:45:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai00:32:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
72Khách vãng lai00:17:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
17 11 2018