PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:57:21 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:47:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai14:35:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai14:28:32 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00345
5Khách vãng lai14:07:17 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
6Khách vãng lai14:06:00 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9327
7Khách vãng lai13:41:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai13:41:18 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
9Khách vãng lai13:41:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai13:39:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13233
11Khách vãng lai13:20:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=494
12Khách vãng lai13:13:28 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
13Khách vãng lai13:10:02 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=498
14Khách vãng lai13:09:38 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Vũ Xuân Tính13:08:52 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
16Vũ Xuân Tính13:08:46 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
17Vũ Xuân Tính13:08:42 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Vũ Xuân Tính13:08:38 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
19Khách vãng lai13:08:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai13:08:14 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
21Khách vãng lai13:03:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
22Khách vãng lai13:03:39 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai13:00:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
24Khách vãng lai12:59:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
25Khách vãng lai12:59:21 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
26Khách vãng lai12:59:04 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
27Khách vãng lai12:58:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai12:58:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=498
29Khách vãng lai12:58:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai12:55:21 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai12:54:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai12:54:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai12:54:24 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=361
34Khách vãng lai12:34:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10645
35Khách vãng lai12:33:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai12:27:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai12:23:50 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai12:16:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
39Khách vãng lai12:08:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai12:04:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai12:04:10 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai11:42:55 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai11:32:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai11:11:18 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai11:10:41 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai11:10:36 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13231
47Khách vãng lai11:10:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai11:00:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai10:59:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
50Khách vãng lai10:59:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai10:57:05 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai10:36:04 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00339
53Khách vãng lai10:26:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
54Khách vãng lai10:26:24 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
55Khách vãng lai10:23:14 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10641
56Khách vãng lai10:01:25 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai09:53:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
58Khách vãng lai09:39:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
59Khách vãng lai09:33:09 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai09:18:39 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai08:48:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13189
62Khách vãng lai08:41:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
63Khách vãng lai08:29:50 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
64Khách vãng lai08:19:16 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=498
65Khách vãng lai08:14:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
66Vũ Thị Hường08:14:10 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
67Vũ Thị Hường08:12:02 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
68Vũ Thị Hợp08:11:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
69Vũ Thị Hợp08:11:25 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
70Vũ Thị Hợp08:11:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
71Khách vãng lai07:59:18 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=484
72Khách vãng lai07:57:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu.aspx
73Vũ Thị Hợp07:46:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Vũ Thị Hợp07:45:53 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
75Vũ Thị Hợp07:45:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
76Khách vãng lai07:45:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai07:45:05 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai07:33:38 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Phạm Thị Tâm07:23:21 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_toan/nhap_diem.aspx
80Phạm Thị Tâm07:23:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
81Khách vãng lai07:22:59 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
82Khách vãng lai07:22:56 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai07:22:44 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
84Khách vãng lai07:21:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
85Trần Thị Hồng Ngát07:13:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
86Trần Thị Hồng Ngát07:13:37 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
87Trần Thị Hồng Ngát07:13:26 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
88Trần Thị Hồng Ngát07:13:20 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
89Khách vãng lai07:11:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Trần Thị Hồng Ngát07:10:10 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
91Khách vãng lai07:08:51 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
92Vũ Thị Quyết07:08:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
93Vũ Thị Quyết07:07:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
94Trần Thị Hồng Ngát07:06:17 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
95Trần Thị Hồng Ngát07:05:21 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
96Vũ Thị Quyết07:04:55 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_toan/nhap_diem.aspx
97Trần Thị Hồng Ngát07:04:23 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
98Vũ Thị Quyết07:04:17 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
99Vũ Thị Quyết07:04:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
100Trần Thị Hồng Ngát07:04:00 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
101Khách vãng lai07:03:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai07:03:39 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
103Trần Thị Hồng Ngát07:03:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
104Trần Thị Hồng Ngát07:02:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
105Trần Thị Hồng Ngát07:00:44 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
106Trần Thị Hồng Ngát06:59:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
107Trần Thị Hồng Ngát06:58:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
108Trần Thị Hồng Ngát06:58:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
109Trần Thị Hồng Ngát06:56:55 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
110Trần Thị Hồng Ngát06:56:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
111Trần Thị Hồng Ngát06:55:09 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
112Trần Thị Hồng Ngát06:54:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
113Trần Thị Hồng Ngát06:54:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
114Khách vãng lai06:53:42 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
115Khách vãng lai06:53:24 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
116Khách vãng lai06:48:33 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
117Khách vãng lai06:48:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
118Khách vãng lai06:45:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00338
119Khách vãng lai06:31:56 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13226
120Khách vãng lai06:30:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=361
121Khách vãng lai06:26:26 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
122Khách vãng lai06:22:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10650
123Vũ Tiến Phúc06:21:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10650
124Vũ Tiến Phúc06:21:44 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai06:18:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10649
126Vũ Tiến Phúc06:18:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_tc/nhap_diem.aspx
127Khách vãng lai06:18:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
128Vũ Tiến Phúc06:18:26 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
129Khách vãng lai06:18:18 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
130Khách vãng lai06:18:14 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
131Khách vãng lai06:17:23 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
132Khách vãng lai06:15:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
133Khách vãng lai06:13:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10650
134Khách vãng lai06:12:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
135Khách vãng lai06:11:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
136Khách vãng lai06:11:42 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
137Khách vãng lai06:04:19 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
138Khách vãng lai05:47:46 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
139Khách vãng lai05:47:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
140Khách vãng lai05:37:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10602
141Vũ Thị Hợp05:17:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
142Vũ Thị Hợp05:15:50 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
143Vũ Thị Hợp05:11:39 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
144Khách vãng lai05:08:32 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
145Vũ Thị Hợp05:08:04 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
146Vũ Thị Hợp05:07:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
147Vũ Thị Hợp05:07:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
148Vũ Thị Hợp05:06:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
149Khách vãng lai05:06:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=485
150Vũ Thị Hợp05:06:46 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
151Vũ Thị Hợp05:06:27 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/Form_trang_so_diem_lop.aspx
152Vũ Thị Hợp05:06:00 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
153Vũ Thị Hợp04:58:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_su/nhap_diem.aspx
154Vũ Thị Hợp04:55:36 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/Form_trang_so_diem_lop.aspx
155Vũ Thị Hợp04:55:16 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
156Vũ Thị Hợp04:55:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
157Vũ Thị Hợp04:54:51 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
158Khách vãng lai04:54:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
159Khách vãng lai04:54:38 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
160Vũ Thị Hợp04:54:33 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
161Khách vãng lai04:54:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
162Khách vãng lai04:53:17 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
163Khách vãng lai04:47:55 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
164Khách vãng lai04:42:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
165Khách vãng lai04:41:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
166Khách vãng lai04:14:07 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
167Khách vãng lai04:07:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
168Khách vãng lai04:03:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
169Khách vãng lai03:47:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
170Khách vãng lai03:35:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13199
171Khách vãng lai03:13:25 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13224
172Khách vãng lai02:57:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
173Khách vãng lai02:51:16 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
174Khách vãng lai02:29:36 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00342
175Khách vãng lai01:56:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
176Khách vãng lai01:55:19 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
177Khách vãng lai01:54:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
178Khách vãng lai01:44:28 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
179Vũ Xuân Tính01:40:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
180Vũ Xuân Tính01:40:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
181Khách vãng lai01:39:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13196
182Vũ Xuân Tính01:35:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
183Vũ Xuân Tính01:35:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
184Vũ Xuân Tính01:35:41 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
185Khách vãng lai01:34:50 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
186Vũ Xuân Tính01:31:42 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_toan/nhap_diem.aspx
187Vũ Xuân Tính01:28:44 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
188Khách vãng lai01:28:36 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
189Nguyễn Thị Hồng01:23:32 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_09.aspx
190Nguyễn Thị Hồng01:23:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_08.aspx
191Nguyễn Thị Hồng01:22:52 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/xem_kiem_dien_thang_08.aspx
192Nguyễn Thị Hồng01:22:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
193Nguyễn Thị Hồng01:22:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
194Nguyễn Thị Hồng01:22:32 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
195Nguyễn Thị Hồng01:22:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
196Khách vãng lai01:03:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
197Khách vãng lai00:49:55 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13228
198Khách vãng lai00:48:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
199Khách vãng lai00:47:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00344
200Khách vãng lai00:45:27 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
201Khách vãng lai00:44:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01042
202Khách vãng lai00:36:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9326
203Nguyễn Thị Hồng00:36:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
204Nguyễn Thị Hồng00:35:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
205Nguyễn Thị Hồng00:35:14 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
206Nguyễn Thị Hồng00:35:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
207Nguyễn Thị Hồng00:34:59 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
208Khách vãng lai00:34:39 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
209Khách vãng lai00:34:33 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
210Khách vãng lai00:26:19 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
211Trần Thị Quyên00:08:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
212Trần Thị Quyên00:08:07 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
213Trần Thị Quyên00:07:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
214Trần Thị Quyên00:07:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
215Trần Thị Quyên00:07:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
216Trần Thị Quyên00:07:28 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
217Trần Thị Quyên00:06:18 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
218Trần Thị Quyên00:06:14 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
219Trần Thị Quyên00:06:10 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
220Khách vãng lai00:05:53 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
221Nguyễn Thị Hồng00:01:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
222Nguyễn Thị Hồng00:00:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_toan/nhap_diem.aspx
223Nguyễn Thị Hồng00:00:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
224Khách vãng lai00:00:28 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
225Khách vãng lai00:00:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25 9 2018