PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai16:56:21
2Khách vãng lai16:27:04
3Khách vãng lai16:09:30
4Khách vãng lai15:33:29
5Khách vãng lai14:44:33
6Khách vãng lai14:44:32
7Vũ Thị Mỹ14:23:26
8Khách vãng lai13:56:43
9Khách vãng lai12:29:25
10Khách vãng lai11:39:54
11Khách vãng lai11:05:42
12Khách vãng lai09:59:08
13Khách vãng lai09:54:40
14Khách vãng lai09:54:37
15Khách vãng lai09:53:58
16Khách vãng lai09:53:50
17Khách vãng lai09:53:17
18Khách vãng lai09:53:10
19Khách vãng lai09:53:10
20Khách vãng lai09:52:31
21Khách vãng lai09:50:25
22Khách vãng lai09:48:33
23Khách vãng lai09:48:13
24Khách vãng lai09:48:00
25Khách vãng lai09:47:49
26Khách vãng lai09:47:20
27Khách vãng lai09:47:05
28Khách vãng lai09:47:04
29Khách vãng lai09:47:04
30Khách vãng lai09:47:03
31Khách vãng lai09:47:02
32Khách vãng lai09:47:02
33Khách vãng lai09:45:35
34Khách vãng lai09:45:19
35Khách vãng lai09:44:17
36Khách vãng lai09:40:58
37Khách vãng lai09:38:28
38Khách vãng lai09:23:33
39Khách vãng lai09:00:13
40Khách vãng lai07:59:16
41Khách vãng lai07:56:14
42Khách vãng lai07:49:58
43Khách vãng lai07:43:59
44Khách vãng lai07:38:27
45Khách vãng lai07:38:25
46Khách vãng lai07:37:54
47Khách vãng lai07:11:48
48Khách vãng lai06:30:27
49Khách vãng lai06:14:34
50Khách vãng lai06:14:34
24 9 2019