PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
STTTên đềTình trạngĐối tượngMônNgười ra đềThời gian làm bàiSố lần xemKết quả
1 Bài kiểm tra 15 phút ngữ văn 6 Đã hết giờ Lớp 6Ngữ vănPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202053 [HyperLink2]
2 Bài kiểm tra 15 phút Toán 6 Đã hết giờ Lớp 6ToánPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202054 [HyperLink2]
3 Bài kiểm tra 15 phút ngữ văn 6 - Số 1 - GV Trần Thị Hồng Ngát Đã hết giờ Lớp 6Ngữ vănPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20209 [HyperLink2]
4 Bài kiểm tra 15 phút số 1 Đã hết giờ Lớp 6Ngữ vănLê Thanh ThuỷTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20206 [HyperLink2]
5 Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 Đã hết giờ Lớp 6Tiếng AnhPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20202 [HyperLink2]
6 Bài kiểm tra: Các loại quả - Phạm Viết Cảnh Đã hết giờ Lớp 6Sinh họcPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20204 [HyperLink2]
7 Bài kiểm tra 15 phút Toán 6- cô Trương Huyền Đã hết giờ Lớp 6ToánPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20202 [HyperLink2]
8 Bài kiểm tra 15 phút Vật lí 6 - cô Ngọc Đã hết giờ Lớp 6ToánPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20201 [HyperLink2]
9 Bài kiểm tra 15 phút Công Nghệ 7 - cô Phạm Nga Đã hết giờ Lớp 7Tổng hợpPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202015 [HyperLink2]
10 Test 15' ANH 7 - Vu thanh dat Đã hết giờ Lớp 7Tiếng AnhVũ Thành ĐạtTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202019 [HyperLink2]
11 Bài kiểm tra 15 phút ngữ văn 7 - thày Luyện Đã hết giờ Lớp 7Ngữ vănPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202023 [HyperLink2]
12 Bài kiểm tra 15 phút Vật lí 7 - cô Ngọc Đã hết giờ Lớp 7Vật líPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202037 [HyperLink2]
13 Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 - thày Đạt Đã hết giờ Lớp 7Tiếng AnhPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202011 [HyperLink2]
14 Bài kiểm tra 15 phút Đại số 7 - thày Phúc Đã hết giờ Lớp 7ToánPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202014 [HyperLink2]
15 Bài kiểm tra chương II Đại Số 7 - Đỗ Đình San Đã hết giờ Lớp 7ToánĐỗ Đình SanTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202010 [HyperLink2]
16 Bài kiểm tra chương IV Đại Số 7- Giáo viên: Vũ Tiến Phúc Đã hết giờ Lớp 7ToánVũ Tiến PhúcTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20209 [HyperLink2]
17 Bài kiểm tra 15 phút Lịch sử lớp 7 Đã hết giờ Lớp 7Lịch sửPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20206 [HyperLink2]
18 Bài kiểm tra 15 phút ngữ văn 7 Đã hết giờ Lớp 7Ngữ vănPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202054 [HyperLink2]
19 Bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202014 [HyperLink2]
20 Bài kiểm tra 15 phút ngữ văn 8 Đã hết giờ Lớp 8Ngữ vănPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202014 [HyperLink2]
21 Bài kiểm tra 15 phút Công nghệ 8 Đã hết giờ Lớp 8Tổng hợpPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20206 [HyperLink2]
22 Bài kiểm tra 15 phút đại số 8 chương III - Đỗ Đỗ Đình San Đã hết giờ Lớp 8ToánĐỗ Đình SanTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202017 [HyperLink2]
23 Bài kiểm tra 15 phút Toán 8 - cô Trang Anh Đã hết giờ Lớp 8ToánPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20209 [HyperLink2]
24 Bài kiểm tra 15 phút Lịch sử 8 - cô Hợp Đã hết giờ Lớp 8Lịch sửPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202011 [HyperLink2]
25 Bài kiểm tra 15 phút Đại số 8 - thày San Đã hết giờ Lớp 8ToánPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202047 [HyperLink2]
26 Bài kiểm tra 15 phút Vật lí 8 - cô Ngọc Đã hết giờ Lớp 8Vật líPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202015 [HyperLink2]
27 Bài kiểm tra 15 phút Vật lí 8 - cô Hồng Đã hết giờ Lớp 8Vật líPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202026 [HyperLink2]
28 Bài kiểm tra chương 3 đại số 8 - Giáo viên: Vũ Tiến Phúc Đã hết giờ Lớp 8ToánVũ Tiến PhúcTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20205 [HyperLink2]
29 Bài kiểm tra 15 phút Toán 8 - thày Tính Đã hết giờ Lớp 8ToánPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/202019 [HyperLink2]
30 Bài kiểm tra 15 phút Vật lí 9 - cô Hồng Đã hết giờ Lớp 9Vật líPhạm Viết CảnhTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/03/20203 [HyperLink2]
12
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng - Vũ Hồng Thăng
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương - Điện thoại: (0320) 3.777.808. Trường được thành lập vào năm 1963.
Web: http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn - Email: bg-thcsvinhhong1@haiduong.edu.vn - Mã Trường 30296517
Đăng nhập