PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
KH 8-00005 Bài tập khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngBài tập Khoa học tự nhiên 8 Trong kho
KH 8-00004 Bài tập khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngBài tập Khoa học tự nhiên 8 Trong kho
KH 8-00003 Bài tập khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngBài tập Khoa học tự nhiên 8 Trong kho
KH 8-00002 Bài tập khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngBài tập Khoa học tự nhiên 8 Trong kho
KH 8-00001 Bài tập khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngBài tập Khoa học tự nhiên 8 Trong kho
GVAN-00010 Âm nhạc 8( Sách giáo viên)Đỗ Thanh HiênSách giáo viên Âm nhạc Trong kho
GVAN-00009 Âm nhạc 8( Sách giáo viên)Đỗ Thanh HiênSách giáo viên Âm nhạc Trong kho
GVAN-00008 Âm nhạc 8( Sách giáo viên)Đỗ Thanh HiênSách giáo viên Âm nhạc Trong kho
GVAN-00007 Âm nhạc 8( Sách giáo viên)Đỗ Thanh HiênSách giáo viên Âm nhạc Trong kho
GVAN-00006 Âm nhạc 8( Sách giáo viên)Đỗ Thanh HiênSách giáo viên Âm nhạc Trong kho
GVTC-00011 Giáo dục thể chất 8 ( Sách giáo viên)Đinh Quang NgọcSách giáo viên giáo dục thể chất Trong kho
GVTC-00010 Giáo dục thể chất 8 ( Sách giáo viên)Đinh Quang NgọcSách giáo viên giáo dục thể chất Trong kho
GVTC-00009 Giáo dục thể chất 8 ( Sách giáo viên)Đinh Quang NgọcSách giáo viên giáo dục thể chất Trong kho
GVTC-00008 Giáo dục thể chất 8 ( Sách giáo viên)Đinh Quang NgọcSách giáo viên giáo dục thể chất Trong kho
GVTC-00007 Giáo dục thể chất 8 ( Sách giáo viên)Đinh Quang NgọcSách giáo viên giáo dục thể chất Trong kho
12345678910...