PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ6A     
2Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ6B     
3Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ6C     
4Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ6D     
5Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ7A     
6Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ7B     
7Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ7C     
8Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ7D     
9Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ8A     
10Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ8B     
11Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ8C     
12Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ8D     
13Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ9A     
14Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ9B     
15Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ9C     
16Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ9D     
17Trần Thị Hồng NgátNgữ văn6A     
18Trần Thị Hồng NgátNgữ văn6B     
19Trần Thị Hồng NgátNgữ văn6C     
20Lê Thanh ThuỷNgữ văn6D     
21Lê Thanh ThuỷNgữ văn7A     
22Lê Thanh ThuỷNgữ văn7B     
23Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn7C     
24Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn7D     
25Ngô Thị NgaNgữ văn8A     
26Bùi Thị LiênNgữ văn8B33    
27Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn8C     
28Ngô Thị NgaNgữ văn8D     
29Bùi Thị LiênNgữ văn9A     
30Bùi Thị LiênNgữ văn9B     
31Lê Thanh ThuỷNgữ văn9C     
32Ngô Thị NgaNgữ văn9D     
33Nguyễn Thị HồngToán6A     
34Bùi Thị Kim NgânToán6B     
35Trương Thị HuyềnToán6C     
36Trương Thị HuyềnToán6D     
37Vũ Thị Trang AnhToán7A     
38Vũ Thị Trang AnhToán7B     
39Đỗ Thị ThảoToán7C     
40Bùi Thị Kim NgânToán7D     
41Bùi Thị Kim NgânToán8A     
42Vũ Hồng ThăngToán8B     
43Vũ Xuân TínhToán8C31    
44Vũ Tiến PhúcToán8D35    
45Vũ Xuân TínhToán9A36    
46Vũ Thị Trang AnhToán9B     
47Vũ Xuân TínhToán9C32    
48Vũ Tiến PhúcToán9D34