PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Xuân ĐạiNgoại ngữ6A     
2Vũ Xuân ĐạiNgoại ngữ6B     
3Vũ Xuân ĐạiNgoại ngữ6C     
4Vũ Xuân ĐạiNgoại ngữ6D     
5Vũ Xuân ĐạiNgoại ngữ6E     
6Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ6G     
7Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ7A     
8Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ7B     
9Vũ Xuân ĐạiNgoại ngữ7C     
10Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ7D     
11Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ7E     
12Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ8A     
13Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ8B     
14Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ8C     
15Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ8D     
16Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ9A     
17Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ9B     
18Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ9C     
19Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ9D     
20Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn6A     
21Phạm Thị Tuyết MaiNgữ văn6B     
22Phạm Thị Tuyết MaiNgữ văn6C     
23Nguyễn Thị Minh ThưNgữ văn6D     
24Vũ Thị HoaNgữ văn6E     
25Ngô Thị NgaNgữ văn6G     
26Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn7A     
27Bùi Thị LiênNgữ văn7B     
28Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn7C     
29Bùi Thị LiênNgữ văn7D     
30Nguyễn Thị Minh ThưNgữ văn7E     
31Trần Thị Hồng NgátNgữ văn8A     
32Trần Thị Hồng NgátNgữ văn8B     
33Bùi Thị LiênNgữ văn8C     
34Trần Thị Hồng NgátNgữ văn8D     
35Ngô Thị NgaNgữ văn9A     
36Trần Thị Hồng NgátNgữ văn9B     
37Bùi Thị LiênNgữ văn9C     
38Ngô Thị NgaNgữ văn9D     
39Nguyễn Thị HồngToán6A     
40Vũ Thị NgọcToán6B     
41Nguyễn Hoàng KínhToán6C     
42Trương Thị HuyềnToán6D     
43Trương Thị HuyềnToán6E     
44Vũ Thị NgọcToán6G     
45Trương Thị HuyềnToán7A     
46Vũ Thị Trang AnhToán7B     
47Nguyễn Thị HồngToán7C     
48Vũ Thị NgọcToán7D     
49Nguyễn Thị HồngToán7E     
50Vũ Xuân TínhToán8A     
51Vũ Tiến PhúcToán8B     
52Vũ Tiến PhúcToán8C     
53Vũ Xuân TínhToán8D     
54Vũ Thị Trang AnhToán9A     
55Vũ Xuân TínhToán9B     
56Vũ Thị Trang AnhToán9C     
57Vũ Tiến PhúcToán9D