PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ6A     
2Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ6B     
3Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ6C     
4Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ6D     
5Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ7A     
6Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ7B     
7Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ7C     
8Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ7D     
9Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ8A     
10Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ8B     
11Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ8C     
12Vũ Thành ĐạtNgoại ngữ8D     
13Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ9A     
14Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ9B     
15Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ9C     
16Phạm Thị HuyềnNgoại ngữ9D     
17Trần Thị Hồng NgátNgữ văn6A     
18Bùi Thị LiênNgữ văn6B     
19Trần Thị Hồng NgátNgữ văn6C     
20Trần Thị Hồng NgátNgữ văn6D     
21Ngô Thị NgaNgữ văn7A     
22Ngô Thị NgaNgữ văn7B     
23Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn7C     
24Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn7D     
25Lê Thanh ThuỷNgữ văn8A     
26Trần Thị Hồng NgátNgữ văn8B     
27Nguyễn Văn LuyệnNgữ văn8C     
28Lê Thanh ThuỷNgữ văn8D     
29Bùi Thị LiênNgữ văn9A     
30Bùi Thị LiênNgữ văn9B     
31Lê Thanh ThuỷNgữ văn9C     
32Ngô Thị NgaNgữ văn9D     
33Vũ Xuân TínhToán6A     
34Trương Thị HuyềnToán6B     
35Trương Thị HuyềnToán6C     
36Bùi Thị Kim NgânToán6D     
37Nguyễn Thị HồngToán7A     
38Nguyễn Thị HồngToán7B     
39Bùi Thị Kim NgânToán7C     
40Bùi Thị Kim NgânToán7D     
41Vũ Thị Trang AnhToán8A     
42Vũ Hồng ThăngToán8B     
43Vũ Tiến PhúcToán8C     
44Vũ Thị Trang AnhToán8D     
45Vũ Xuân TínhToán9A     
46Vũ Thị Trang AnhToán9B     
47Vũ Xuân TínhToán9C     
48Vũ Tiến PhúcToán9D