PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Hà Đình Học
   Sinh ngày: 27/01/2005  
   Lớp: 7D
   Chỗ ở: Lý Đông - Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba môn điền kinh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Phương Linh
   Sinh ngày: 18/02/2005  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Phục Lễ - Vĩnh Hồng -Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Giải Nhất môn điền kinh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Văn Điệp
   Sinh ngày: 16/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hồ Liễn - Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba môn Toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Trường Giang
   Sinh ngày: 13/03/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phục Lễ - Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba môn Điền kinh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Đình Hùng
   Sinh ngày: 16/08/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bằng Trai - Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Giải Nhì môn điền kinh cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Đức Anh
   Sinh ngày: 11/08/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: My Khê - Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Giải KK môn Hóa học cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 25/10/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Phục Lễ - Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Giải Nhì môn Sinh học cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Dung
   Sinh ngày: 15/02/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Me Vàng - Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba môn Sinh học cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Tiến Đạt
   Sinh ngày: 15/12/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: An Lại - Cẩm Đông -Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK môn Ngữ văn cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Trương Xuân Đạt
   Sinh ngày: 17/08/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Lý Dương - Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Giải Nhì môn Vật lí cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
12345678