PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn hóa giao thông 4 72000
2 Tin học THCS quyển 1 8 75400
3 Bài tập toán 6 tập 2 9 26100
4 Bài tập ngữ văn 6 tập 2 9 31500
5 Ngữ văn 8 tập 2 13 58500
6 Ngữ văn 8 tập 1 13 52000
7 Bài tập toán 9 tập 2 13 83200
8 Bài tập hoá học 8 13 74100
9 Bài tập Tiếng Anh 8 13 52000
10 Bài tập toán 8 tập 2 13 80600
11 Bài tập toán 8 tập 1 13 78000
12 Bài tập vật lí 8 13 23400
13 Bài tập toán 9 tập 1 13 92300
14 Toán 6 tập 2 14 55200
15 Ngữ văn 6 tập 2 14 97300
16 Bài tập vật lí 9 14 42000
17 Ngữ văn 9 tập 1 14 63000
18 Toán tập 2 14 53200
19 Bản tin dạy và học trong nhà trường 15 0
20 Ngữ văn 9 tập 2 15 63000
21 Bài tập toán 7 tập 1 15 85500
22 Bài tập Tiếng Anh 7 15 66000
23 Bài tập hoá học 9 15 85500
24 Bài tập Tiếng Anh 9 15 64500
25 Bài tập vật lí 7 16 25600
26 Tham khảo y học 16 655500
27 Ngữ văn 7 tập 2 17 68000
28 Bài tập Tiếng Anh 6 17 96900
29 Ngữ văn 7 tập 1 17 73100
30 Toán 8 tập 2 18 96100
31 Sinh học 8 18 222000
32 Lịch sử 8 18 134900
33 Toán 9 tập 1 18 92500
34 Bài tập toán 7 tập 2 18 57600
35 Địa lí 8 18 166500
36 Vật lí 8 18 90700
37 Mỹ thuật và âm nhạc 8 18 166500
38 Hóa học8 18 134900
39 Toán 9 tập 2 18 97900
40 Tiếng Anh 8 18 173700
41 Toán 8 tập 1 18 93600
42 Công nghệ 8 18 213000
43 Mỹ thuật và âm nhạc 7 19 175500
44 Lịch sử 9 19 166000
45 Bài tập vật lí 6 19 32300
46 Bài tập toán 6 tập 1 19 89300
47 Bài tập ngữ văn 6 tập 1 19 62700
48 Địa lí 19 90800
49 Toán 7 tập 2 20 78000
50 Hóa học 9 20 201000
51 Địa lí 9 20 184500
52 Lịch sử 7 20 153500
53 Mỹ thuật và âm nhạc 9 20 137500
54 Tiếng Anh 9 20 131000
55 Vật lí 9 20 156000
56 Toán 7 tập 1 20 112500
57 Công nghệ 7 20 184500
58 Sinh học 7 20 236000
59 Tiếng Anh 7 20 221500
60 Địa lí 7 20 221500
61 Sinh học 9 20 225500
62 Vật lí 21 98600
63 Vật lí 7 21 90200
64 Ngữ văn 6 tập 1 22 148700
65 Vật lí 6 23 107800
66 Giáo dục công dân 23 59000
67 Lịch sử 6 24 83100
68 Sinh học 24 249800
69 Tiếng Anh 6 24 274300
70 Địa lí 6 24 127300
71 Toán tập 1 24 120000
72 Công nghệ 24 196000
73 Mỹ thuật và âm nhạc6 24 210900
74 Công nghệ 6 24 196000
75 Toán 24 122500
76 Tiếng Anh 24 274300
77 Sách tham khảo 27 423100
78 Tạp chí quản lý giáo dục 30 300000
79 Côn Sơn 34 221000
80 Thông tin khoa học giáo dục 36 180000
81 Lịch sử 39 195600
82 Sách pháp luật 41 3213900
83 Sách đặc biệt 44 4452400
84 Sách giáo dục thư viện và trường học 49 224500
85 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 51 0
86 Công nghệ 9 54 213600
87 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 57 0
88 Văn nghệ Hải Dương 65 571000
89 Sách Hồ Chí Minh 78 2389500
90 Sách tham khảo địa 81 1601200
91 Sách thiếu nhi 86 2413200
92 Sách tham khảo công dân 133 1900000
93 Sách đạo đức 135 2271600
94 Sách tham khảo lịch sử 136 3917900
95 Toán học tuổi trẻ 141 1271000
96 Văn học và tuổi trẻ 146 1281700
97 Tài hoa trẻ 157 1572900
98 Tạp chí khoa học giáo dục 159 3120400
99 Tạp chí thiết bị giáo dục 159 2421900
100 Dạy và học ngày nay 162 2592000
101 Sách tham khảo sinh 172 2604100
102 Vật lí tuổi trẻ 180 1674600
103 Sách tham khảo hoá 238 5474400
104 Sách tham khảo lí 342 5075100
105 Sách tham khảo tiếng Anh 347 8432200
106 Tạp chí giáo dục 379 5183900
107 Thế giới mới 431 3837000
108 Sách tham khảo văn 889 24230710
109 Sách nghiệp vụ 1044 21176400
110 Sách tham khảo toán 1125 25278900
111 Toán tuổi thơ 1134 6684500
 
TỔNG
9729
155751610