PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 1 8 75400
2 Bài tập toán 6 tập 2 9 26100
3 Bài tập ngữ văn 6 tập 2 9 31500
4 Ngữ văn 8 tập 2 13 58500
5 Ngữ văn 8 tập 1 13 52000
6 Bài tập toán 9 tập 2 13 83200
7 Bài tập hoá học 8 13 74100
8 Bài tập Tiếng Anh 8 13 52000
9 Bài tập toán 8 tập 2 13 80600
10 Bài tập toán 8 tập 1 13 78000
11 Bài tập vật lí 8 13 23400
12 Bài tập toán 9 tập 1 13 92300
13 Toán 6 tập 2 14 55200
14 Ngữ văn 6 tập 2 14 97300
15 Bài tập vật lí 9 14 42000
16 Toán tập 2 14 53200
17 Ngữ văn 9 tập 1 14 63000
18 Bài tập toán 7 tập 1 15 85500
19 Bản tin dạy và học trong nhà trường 15 0
20 Ngữ văn 9 tập 2 15 63000
21 Bài tập Tiếng Anh 9 15 64500
22 Bài tập hoá học 9 15 85500
23 Bài tập Tiếng Anh 7 15 66000
24 Bài tập vật lí 7 16 25600
25 Tham khảo y học 16 655500
26 Ngữ văn 7 tập 2 17 68000
27 Bài tập Tiếng Anh 6 17 96900
28 Ngữ văn 7 tập 1 17 73100
29 Toán 8 tập 2 18 96100
30 Sinh học 8 18 222000
31 Lịch sử 8 18 134900
32 Bài tập toán 7 tập 2 18 57600
33 Địa lí 8 18 166500
34 Toán 9 tập 1 18 92500
35 Vật lí 8 18 90700
36 Hóa học8 18 134900
37 Toán 9 tập 2 18 97900
38 Tiếng Anh 8 18 173700
39 Mỹ thuật và âm nhạc 8 18 166500
40 Toán 8 tập 1 18 93600
41 Công nghệ 8 18 213000
42 Mỹ thuật và âm nhạc 7 19 175500
43 Lịch sử 9 19 166000
44 Bài tập vật lí 6 19 32300
45 Bài tập toán 6 tập 1 19 89300
46 Bài tập ngữ văn 6 tập 1 19 62700
47 Địa lí 19 90800
48 Tiếng Anh 9 20 131000
49 Toán 7 tập 2 20 78000
50 Địa lí 9 20 184500
51 Mỹ thuật và âm nhạc 9 20 137500
52 Lịch sử 7 20 153500
53 Toán 7 tập 1 20 112500
54 Vật lí 9 20 156000
55 Công nghệ 7 20 184500
56 Sinh học 7 20 236000
57 Hóa học 9 20 201000
58 Địa lí 7 20 221500
59 Sinh học 9 20 225500
60 Tiếng Anh 7 20 221500
61 Vật lí 21 98600
62 Vật lí 7 21 90200
63 Ngữ văn 6 tập 1 22 148700
64 Vật lí 6 23 107800
65 Giáo dục công dân 23 59000
66 Toán tập 1 24 120000
67 Địa lí 6 24 127300
68 Công nghệ 24 196000
69 Mỹ thuật và âm nhạc6 24 210900
70 Công nghệ 6 24 196000
71 Sinh học 24 249800
72 Lịch sử 6 24 83100
73 Tiếng Anh 6 24 274300
74 Toán 24 122500
75 Tiếng Anh 24 274300
76 Sách tham khảo 27 423100
77 Tạp chí quản lý giáo dục 30 300000
78 Côn Sơn 34 221000
79 Thông tin khoa học giáo dục 36 180000
80 Lịch sử 39 195600
81 Sách pháp luật 41 3213900
82 Sách đặc biệt 44 4452400
83 Sách giáo dục thư viện và trường học 49 224500
84 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 51 0
85 Công nghệ 9 54 213600
86 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 57 0
87 Văn nghệ Hải Dương 65 571000
88 Sách Hồ Chí Minh 78 2389500
89 Sách tham khảo địa 81 1601200
90 Sách thiếu nhi 86 2413200
91 Toán học tuổi trẻ 127 1061000
92 Sách tham khảo công dân 133 1900000
93 Sách đạo đức 135 2271600
94 Sách tham khảo lịch sử 136 3917900
95 Văn học và tuổi trẻ 140 1197700
96 Tạp chí khoa học giáo dục 143 2160400
97 Tạp chí thiết bị giáo dục 146 2044900
98 Dạy và học ngày nay 148 2221000
99 Tài hoa trẻ 157 1572900
100 Vật lí tuổi trẻ 168 1434600
101 Sách tham khảo sinh 172 2604100
102 Sách tham khảo hoá 238 5474400
103 Sách tham khảo lí 342 5075100
104 Sách tham khảo tiếng Anh 347 8432200
105 Tạp chí giáo dục 350 4423900
106 Thế giới mới 431 3837000
107 Sách tham khảo văn 889 24230710
108 Sách nghiệp vụ 1044 21176400
109 Toán tuổi thơ 1094 6134500
110 Sách tham khảo toán 1125 25278900
 
TỔNG
9581
152127610