PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ SGK NĂM HỌC 2017-2018 3/4/2017 [HyperLink19]
2 Tuyển dụng Trung học cơ sỏ từ năm 2013 đến nay 15/12/2016 [HyperLink19]
3 Báo cáo số lượng công chức, viên chức năm học 2015-2016 20/04/2016 [HyperLink19]
4 BÁO CÁO HỌC SINH BỎ HỌC, HUY ĐỘNG CSVC 6/4/2016 [HyperLink19]
5 BÁO CÁO HỌC SINH BỎ HỌC, HUY ĐỘNG CSVC 6/4/2016 [HyperLink19]
6 Báo cáo đội ngũ CBQL-giáo viên-nhân viên có mặt ngày 15-3-2016 16/03/2016 [HyperLink19]
7 Đề nghị các trường Báo cáo kết quả học sinh phân luồng sau TN THCS đến thời điểm 30/10/2015 theo 2 mẫu sau, nộp qua email PGD trong ngày 28/11/2015 và lưu vào hồ sơ Phổ cập 26/11/2015 [HyperLink19]
8 Báo cáo về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 11/11/2015 [HyperLink19]
9 Báo cáo về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 11/11/2015 [HyperLink19]
10 Báo cáo đánh giá tình hình CSVC, thiết bị trường học giai đoạn 2011-2015, rà soát thực trạng nhu cầu CSVC, thiết bị trường học giai đoạn 2016 - 2020 14/09/2015 [HyperLink19]
11 BÁO CÁO QUY MÔ SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2014-2015 - DỰ KIẾN NĂM HỌC 2015-2016 BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 03/04/2015 [HyperLink19]
12 Báo cáo tháng 2 năm 2014 25/02/2014 [HyperLink19]
13 Báo cáo tháng 01 năm 2014 25/01/2014 [HyperLink19]
14 BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA HỌC SINH VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 04/01/2014 [HyperLink19]
15 Báo cáo phân loại công chức viên chức năm 2013 06/01/2014 [HyperLink19]
16 Báo cáo sơ kết cuối học kì 1 năm học 2013-2014 03/01/2014 [HyperLink19]
17 Báo cáo tháng 12 năm2013 25/12/2013 [HyperLink19]
18 Báo cáo số học sinh theo khối 02/12/2013 [HyperLink19]
19 Đăng kí số lượng giấy kiểm tra học kì 1 02/12/2013 [HyperLink19]
20 BÁO CÁO THÁNG 11 NĂM 2013 25/11/2013 [HyperLink19]
12