PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Cấu trúc đề thi HSG trường môn Địa 8 Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
2 Cấu trúc đề thi HSG trường môn Sử 8 Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
3 Cấu trúc đề thi HSG trường môn Sinh 8 Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
4 Cấu trúc đề thi HSG trường môn Hóa 8 Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
5 Cấu trúc đề thi HSG trường môn Lí 8 Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
6 Cấu trúc đề thi HSG trường môn Toán khối 6,7,8 Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
7 Cấu trúc đề thi HSG trường môn Toán khối 6,7,8 Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
8 Cấu trúc đề thi HSG trường môn Toán khối 6,7,8 Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
9 Đề thi tháng 9/2013 môn Ngữ Văn Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
10 Đề thi tháng 9/2013 môn Toán Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
11 Đề + Đáp án Toán; Văn; Tiếng Anh Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
12 Đề + Hướng dẫn chấm bài kiểm tra HKII môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
13 Đề + Hướng dẫn chấm bài khảo sát giữa HKII chuẩn Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
14 Đề + Hướng dẫn chấm bài khảo sát giữa HKII Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
15 Đề thi HSG trường (2014 - 2015) tham khảo Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
16 Đề thi HSG trường (2013 - 2014) tham khảo Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
17 Đề thi HSG trường (2012 - 2013) tham khảo Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
18 Đề thi HSG trường (2011 - 2012) tham khảo Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
19 Đề + đáp án môn Tiếng Anh HKI Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
20 Đề + đáp án môn Ngữ Văn HKI Nguyễn Văn Huệ [HyperLink19]
12345